User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   วันนี้( 31 ก.ค.)นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการกองทุนฯได้อนุมัติกรอบวงเงินสำหรับการให้กู้ยืมและปรับเพิ่มค่าครองชีพ โดยมีผู้กู้ยืมทั้งสิ้น701,981 คน เป็นผู้กู้รายเก่า 451,981 คน รายใหม่  250,000 คน วงเงิน 33,644.6756 ล้านบาท แบ่งเป็น กรอบเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 580,272 คน เป็นรายเก่า 380,272 คน รายใหม่  200,000 คน วงเงิน 24,410.1284 ล้านบาท แยกเป็นการศึกษาระดับ ม.ปลาย109,337คน เป็นรายเก่า 49,337 คน รายใหม่ 60,000 คน วงเงิน 1,618.1876  ล้านบาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 87,499 คน เป็นรายเก่า  27,499  คน รายใหม่ 60,000 คน วงเงิน  2,869.9672 ล้านบาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 68,893 คน เป็นรายเก่า 38,893 คน รายใหม่ 30,000 คน วงเงิน 2810.8344 ล้านบาท อนุปริญญา/ปริญญาตรี  314,543  คน เป็นรายเก่า 264,543  คน  รายใหม่ 50,000 คน  วงเงิน 17,111.1392 ล้านบาท
 
 
   นายชัยณรงค์  กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรอบเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักใน 3,567 สาขา 121,709  คน เป็นรายเก่า 71,709 คน รายใหม่ 50,000 คน วงเงิน  9,234.5472 ล้านบาท แบ่งเป็นระดับ ปวท./ปวส . 13,697 คน เป็นรายเก่า  3,697 คน รายใหม่ 10,000 คน วงเงิน  723.2016 ล้านบาท อนุปริญญา/ปริญญาตรี 108,012 คน เป็นรายเก่า  68,012 คน รายใหม่  40,000 คน วงเงิน  8,511.3456 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในการปล่อยกู้ยืมครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมคือเป้าหมายผู้กู้ยืม 701,981 คน  วงเงินจากเดิม 32,091.1256 ล้านบาท เป็นวงเงิน 33,644.6756 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,553.5500 ล้านบาท
 
 
   “คณะกรรมการกองทุนฯยังมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพใหม่ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ม.ปลาย จากต่อเดือน 1,100 บาท เป็น 1,200 บาท ต่อปีจาก 13,200 บาทเป็น 14,400 บาท  ปวช.จากต่อเดือน 2,200 บาท เป็น 26,400 บาท จากต่อปี 2,400 บาท เป็น  28,800 บาท  ปวส.จากต่อเดือน 2,200 บาทเป็น  26,400 บาท จากต่อปี 2,400 บาทเป็น 28,800 บาท และอนุปริญญา/ปริญญาตรี จากต่อเดือน จากต่อเดือน 2,200 บาทเป็น  26,400 บาท จากต่อปี 2,400 บาทเป็น 28,800 บาท” นายชัยณรงค์กล่าว.
 
 
 
 
 
 
ที่มา    : https://www.dailynews.co.th/education/657627
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์