User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมสภาการศึกษา ที่มี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักการให้มีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้เมื่อมีกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้การติดตามประเมินผลของ ศธ.มีขอบเขตการทำงานมากกว่าการตรวจราชการในปัจจุบันซึ่งทำได้เฉพาะใน ศธ.เท่านั้น
 
 
   “เนื้องานหลักที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะยึดตามทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีบทบาทสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ จึงต้องกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยสนับสนุนงานประเมินผลการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ก็คือ สกศ.มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วคือสำนักประเมินผลการจัดการศึกษาทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถรองรับภารกิจดังกล่าวได้ทันที ” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :   https://www.dailynews.co.th/education/655646
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์