User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
     วันนี้ (5 มี.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) มีแนวคิดที่จะให้มีการยกเลิกการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเรียนที่มากเกินไป ซ้ำซ้อนและไม่ตอบโจทย์การศึกษานั้น ตนเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ยกเลิกการเรียน 8 กลุ่มสาระ แล้วให้ปรับการเรียนการสอนใหม่โดยเน้นการเรียนแบบบูรณาการ ที่ไม่ได้เน้นให้เด็กเรียนแต่ทางด้านวิชาการอย่างเดียว แต่เน้นการเรียนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน การเรียนรู้สมรรถนะต่าง ๆ การคิด วิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของเด็ก อย่างไรก็ตามการยกเลิกการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว และการเริ่มที่เด็กระดับ ป.1-ป.3 ก่อน ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับและพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทย หลังจากนั้นค่อยยกเลิกการเรียน 8 กลุ่มสาระระดับชั้นอื่น ๆ ทุกระดับชั้นต่อไป
   
 
    ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีการยกเลิกการเรียน 8 กลุ่มสาระแล้ว ครูก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับการทดสอบเด็กว่า จะต้องทดสอบเด็กทั้ง 8 กลุ่มสาระอีก แต่สิ่งสำคัญคือ ครูจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยครูจะต้องมาออกแบบการที่เน้นการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งหากครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว เรื่องของการทดสอบต่าง ๆ ก็จะต้องมาค่อย ๆ ปรับกันไปได้เอง
   
 
    “ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งါเรื่องการพัฒนาครู โดยเฉพาะในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตครู 70-80% ดังนั้นหากเราผลิตครูที่มีคุณภาพ โดยเป็นครูที่มีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ จะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะครูจะได้นำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต”ศ.นพ.อุดมกล่าว
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.dailynews.co.th/education/630558
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์