User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ได้นำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าเด็กในช่วงชั้นนี้จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็ก เพราะเด็กอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างปฐมวัยสู่ประถมศึกษา ฉะนั้นการกำหนด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับเด็กในช่วงชั้นนี้จึงถือว่ามากจนเกินไป เมื่อมีตัวชี้วัดเยอะครูจึงต้องเร่งการสอน เพื่อให้เด็กได้ไปสอบวัดความรู้และรองรับการประเมินต่างๆ ส่งผลต่อคุณภาพที่เด็กจะได้รับโดยตรง
 
 
    รศ.ทิศนา กล่าวต่อว่า ดังนั้น กอปศ.จึงมีแนวคิดปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ให้เหมาะสมกับช่วงวัยนี้ โดยสร้างชุดวัดสมรรถนะของเด็กวัยนี้ เพื่อให้เด็กอยู่ได้รับความรู้ที่เท่าทันต่อโลกยุคปัจจุบัน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำวิจัยสำหรับการปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ร่วมกับ สกศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสร้างสมรรถนะให้ตอบโจทย์กับเด็กในช่วงชั้นนี้ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ ของเด็กในวัยนี้ควรจะอยู่ในระดับไหน จะต้องไม่ใช่การเรียนเพื่อไปสอบแข่งขันหรือไปเรียนต่อ แต่เรียนเพื่อให้ตนเองมีสมรรถนะไว้ใช้สำหรับอนาคต โดยชุดสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กช่วงชั้นป.1-3 จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. จากนั้นจะเริ่มนำร่องสร้างกรอบสมรรถะผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกรอบดังกล่าวจะเป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินการในช่วงชั้นต่อๆ ไป
 
 
    ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการยกเลิกการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. กล่าวว่า ประเด็นนี้สามารถทุบโต๊ะได้เลยว่าสภาพการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่มีลักษณะที่พึงประสงค์ เพราะทำให้เด็กเกิดการแข่งขันต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเรียน ป.1 ซึ่งการเรียนของเด็กในช่วงชั้นนี้จะต้องทำให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่ออนาคตของตัวเอง พร้อมกับพัฒนาชีวิตของตัวเองได้เช่นกัน ดังนั้นจึงบอกได้เลยว่าในระดับประถมศึกษาตอนต้นไม่ควรมีการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
          https://www.prachachat.net/education/news-123229
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์