User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   วันนี้(30 ม.ค.) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และ ดร.สุพจน์ เตชวนสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือหลักสูตรระหว่างจุฬาฯ–สจล.- ซีเอ็มเคแอล โดยศศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ส่งผลให้ภาคการศึกษาต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่จะสร้างหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญาข้ามสถาบันทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาจากจุฬาฯและสจล.ขณะเดียวกันจุฬาฯและสจล.ก็จะร่วมกับซีเอ็มเคแอล พัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ผู้สำเร็จเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาจากซีเอ็มเคแอล  
 
 
    ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า  การรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ   เพราะสนองนโยบายรัฐบาล  รวมทั้งเข้าร่วมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ดังนั้นถ้าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)รับทราบหลักสูตรจะเปิดเรียนได้ทันเดือนสิงหาคม 2561 แน่นอน และระยะยาว สจล.จะร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพไปพร้อมๆกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
                               
 
   ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าวว่า จุดเด่นของซีเอ็มเคแอลคือเป็นสถาบันที่ดำเนินการภายใต้การจัดการฯกาของ สจล.และมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก  ดังนั้นจะทำให้หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตบัณฑิตได้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยจะรับนักศึกษา 20-30 คนหลังช่วงเดือนสิงหาคม 2561
 
 
   ดร.คมสัน กล่าวว่า   ในการรับนิสิตนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์นั้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับจำนวน 40 คน  จุฬาฯรับ 20 คน สจล.รับ 20 คน  โดยเรียนที่ จุฬาฯ และสจล. ที่สำคัญจะไม่เน้นเรียนภาคทฤษฎี แต่จะเน้นการปฎบัติจริง  
 
 
   ดร.สุพจน์ กล่าวว่า จุฬาฯและสจล.ต่างก็มีความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวะ ถ้ามีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและจุดเด่นระหว่างสถาบันการศึกษาก็จะยิ่งทำให้ได้บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงขึ้นไปอีก    
 
 
 
 
 
 
ที่มา  : https://www.dailynews.co.th/education/624454
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์