User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   วันนี้ (22 ม.ค.)ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.) จังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว รวมถึง ปสกช.กรุงเทพฯ เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และโครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประสานงานของภาคเอกชนมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการ ปสกช.กรุงเทพฯ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือเรื่องโอกาสทางการศึกษาคุณภาพการศึกษา และการขับเครื่องคุณธรรม กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งพบว่า ผู้ปกครองจะนิยมส่งบุตร หลาน เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา เพราะเด็กจากโรงเรียนเอกชนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง รองจากโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย แต่พอเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา เด็กเก่งๆจะเปลี่ยนไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ซึ่งหากเป็นโรงเรียนเอกชนยอดนิยมจะไม่มีปัญหาอะไรสามารถอยู่รอดได้ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนทั่วๆไปอาจจะมีปัญหาจำนวนนักเรียนลดลง ดังนั้น โรงเรียนเอกชนต้องปรับตัว จากที่เน้นการสอนวิชาการเป็นหลัก ก็ต้องมองการสอนในสายวิชาชีพด้วย และต้องพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ส่วนเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม นั้น จะส่งเสริมสนับสนุนและมีการดำเนินงานกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น
 
 
   “ การสอนสายสายวิชาชีพ ของโรงเรียนในระบบที่สอนสายสามัญศึกษา นั้น โรงเรียนต้องดูว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปลี่ยนผ่านให้เด็กไปสู่สายวิชาชีพอย่างไร ต้องมีวิธีการค้นพบความถนัดของนักเรียน วัดแวว สร้างความสนใจในวิชาชีพ ทั้งนี้ สช.จะประสานโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สอนหลักสูตรระยะสั้น เช่น ดนตรี การโรงแรม ทำอาหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นมมืออาชีพในเรื่องนั้นๆมาร่วมกันจัดการเรียนการสอน หรือ นำหน่วยกิตที่เรียนจากโรงเรียนนอกระบบมาถ่ายโอนหน่วยกิตกันได้ เป็นต้น” ดร.พะโยม กล่าวและว่า นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ได้แจ้งตอบรับที่จะเข้าร่วมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีกับ สช.เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการลดสถิติเด็กในโรงเรียนเอกชนที่มีโภชนาการเกิน มีไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ หรือ เด็กอ้วนลง โดยจากข้อมูล พบว่า เด็กประถมฯมีโภชนาการเกินประมาณ 19% และ เด็กมัธยมฯมีโภชนาการเกิน ประมาณ 36 % ซึ่งหากปล่อยไว้มีแนวโน้มว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเยอะมาก
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/622994
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์