User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   วันนี้ (22 ม.ค.)ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.) จังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว รวมถึง ปสกช.กรุงเทพฯ เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และโครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประสานงานของภาคเอกชนมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการ ปสกช.กรุงเทพฯ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือเรื่องโอกาสทางการศึกษาคุณภาพการศึกษา และการขับเครื่องคุณธรรม กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งพบว่า ผู้ปกครองจะนิยมส่งบุตร หลาน เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา เพราะเด็กจากโรงเรียนเอกชนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง รองจากโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย แต่พอเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา เด็กเก่งๆจะเปลี่ยนไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ซึ่งหากเป็นโรงเรียนเอกชนยอดนิยมจะไม่มีปัญหาอะไรสามารถอยู่รอดได้ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนทั่วๆไปอาจจะมีปัญหาจำนวนนักเรียนลดลง ดังนั้น โรงเรียนเอกชนต้องปรับตัว จากที่เน้นการสอนวิชาการเป็นหลัก ก็ต้องมองการสอนในสายวิชาชีพด้วย และต้องพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ส่วนเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม นั้น จะส่งเสริมสนับสนุนและมีการดำเนินงานกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น
 
 
   “ การสอนสายสายวิชาชีพ ของโรงเรียนในระบบที่สอนสายสามัญศึกษา นั้น โรงเรียนต้องดูว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปลี่ยนผ่านให้เด็กไปสู่สายวิชาชีพอย่างไร ต้องมีวิธีการค้นพบความถนัดของนักเรียน วัดแวว สร้างความสนใจในวิชาชีพ ทั้งนี้ สช.จะประสานโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สอนหลักสูตรระยะสั้น เช่น ดนตรี การโรงแรม ทำอาหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นมมืออาชีพในเรื่องนั้นๆมาร่วมกันจัดการเรียนการสอน หรือ นำหน่วยกิตที่เรียนจากโรงเรียนนอกระบบมาถ่ายโอนหน่วยกิตกันได้ เป็นต้น” ดร.พะโยม กล่าวและว่า นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ได้แจ้งตอบรับที่จะเข้าร่วมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีกับ สช.เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการลดสถิติเด็กในโรงเรียนเอกชนที่มีโภชนาการเกิน มีไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ หรือ เด็กอ้วนลง โดยจากข้อมูล พบว่า เด็กประถมฯมีโภชนาการเกินประมาณ 19% และ เด็กมัธยมฯมีโภชนาการเกิน ประมาณ 36 % ซึ่งหากปล่อยไว้มีแนวโน้มว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเยอะมาก
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/622994
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์