User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   วันนี้ (18 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นผลมาจากการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามการทุจริตของตนตามนโยบายของรัฐบาล
 
 
   ด้านนายพะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) โฆษก ศธ. กล่าวว่า การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 มีหน่วยงานเข้าประเมินทั้งสิ้น 422 หน่วยงาน โดยใช้ดัชนี 5 ด้านคือ 1.ความโปร่งใส 2.ความรับผิดชอบ 3.ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีที่ 4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ในส่วนของ ศธ.มีคะแนนประเมินดังนี้ สำนักงานปลัด ศธ. คะแนนรวม 83.80 คะแนน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 82.97 คะแนน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 84.92 คะแนน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) คะแนนรวม 89.01 คะแนน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 81.42 คะแนน
 
 
   โฆษก ศธ. กล่าวอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนน ระหว่างปี 2559 กับ 2560 พบว่าทุกส่วนราชการในสังกัด ศธ. มีคะแนนการประเมินในภาพรวมสูงขึ้น อยู่ในระดับ 80-100 คะแนน ซึ่งเป็นระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก แต่เมื่อแยกตามดัชนีพบว่าทุกส่วนราชการในสังกัดศธ. มีคะแนนความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงมาก ยกเว้น สอศ.ที่คะแนนประเมินเพิ่มขึ้น และยังพบว่าทุกส่วนราชการในสังกัด ศธ. มีคะแนนวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่า 80 คะแนน ยกเว้น สกอ.มีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนน... อ่านต่อที่ :
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/622253
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์