User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
   


นอนเพียง 6 ชม.ต่อคืนหรือน้อยกว่า ทำให้ร่างกายขาดน้ำ
   การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลทางลบต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้าน ล่าสุดนักวิจัยอเมริกันพบว่า หากนอนหลับในแต่ละคืนได้เพียง 6 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ (Dehydration) จนรู้สึกอ่อนล้าและสมองไม่แจ่มใสเมื่อตื่นขึ้น
 

 
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษากว่า 50 คนจากทั่วประเทศ
 
 
   “ดร.นิรุตต์ นาคสุข” รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (เอ็มเทค) สวทช.กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่เน้นให้คุณครูได้ทราบถึงทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้บอร์ด Arduino (อาดุยโน่) ซึ่งเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบกลไกทางกลอย่างง่าย และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การควบคุมกลไกต่าง ๆ จากการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์ และประมวลผลรวมถึงการทำวิจัย และหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ และสร้างต้นแบบอย่างง่าย
 
 
   “โดยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ หรือ robotics มีความหลากหลาย และมีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง เพราะการออกแบบ และสร้างระบบหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติที่จะตอบปัญหาเฉพาะเรื่องจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เนื้อหาการอบรมจึงออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (mechatronics) และหุ่นยนต์ (robotics)”
 
 
    “อันประกอบไปด้วย กลศาสตร์ (mechanics) อิเล็กทรอนิกส์ (electronics)และการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรม (programming) เพื่อให้คุณครูผู้อบรมได้มีพื้นฐานบางอย่างที่จำเป็น และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ project-based learning อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
 
   “หลักสูตรอบรมครั้งนี้ออกแบบให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในการเรียน และการสอนแบบบูรณาการ จนสามารถนำความรู้จากกลุ่มหลากหลายสาระวิชามาออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิดแบบเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ถูกตั้งไว้ได้”
 
 
   ทั้งนี้ กิจกรรมภายในค่าย นำโดยวิทยากรในสังกัดเอ็มเทค สวทช. เริ่มต้นด้วยหลักสูตรการทบทวนความรู้ในเรื่อง programming จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการทำ feedback control
 
 
   “เพราะคุณครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่เด็กนักเรียน เอ็มเทคจึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านหุ่นยนต์ (robotics) ในระดับโรงเรียน เพื่อสร้างให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีก่อนก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/education/news-85675
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์