User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษากว่า 50 คนจากทั่วประเทศ
 
 
   “ดร.นิรุตต์ นาคสุข” รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (เอ็มเทค) สวทช.กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่เน้นให้คุณครูได้ทราบถึงทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้บอร์ด Arduino (อาดุยโน่) ซึ่งเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบกลไกทางกลอย่างง่าย และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การควบคุมกลไกต่าง ๆ จากการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์ และประมวลผลรวมถึงการทำวิจัย และหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ และสร้างต้นแบบอย่างง่าย
 
 
   “โดยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ หรือ robotics มีความหลากหลาย และมีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง เพราะการออกแบบ และสร้างระบบหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติที่จะตอบปัญหาเฉพาะเรื่องจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เนื้อหาการอบรมจึงออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (mechatronics) และหุ่นยนต์ (robotics)”
 
 
    “อันประกอบไปด้วย กลศาสตร์ (mechanics) อิเล็กทรอนิกส์ (electronics)และการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรม (programming) เพื่อให้คุณครูผู้อบรมได้มีพื้นฐานบางอย่างที่จำเป็น และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ project-based learning อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
 
   “หลักสูตรอบรมครั้งนี้ออกแบบให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในการเรียน และการสอนแบบบูรณาการ จนสามารถนำความรู้จากกลุ่มหลากหลายสาระวิชามาออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิดแบบเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ถูกตั้งไว้ได้”
 
 
   ทั้งนี้ กิจกรรมภายในค่าย นำโดยวิทยากรในสังกัดเอ็มเทค สวทช. เริ่มต้นด้วยหลักสูตรการทบทวนความรู้ในเรื่อง programming จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการทำ feedback control
 
 
   “เพราะคุณครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่เด็กนักเรียน เอ็มเทคจึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านหุ่นยนต์ (robotics) ในระดับโรงเรียน เพื่อสร้างให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีก่อนก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/education/news-85675
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์