User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ…..เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูhขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4.3 ล้านคน 6 กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแหล่งเงินทุน ประกอบด้วย
 
 
    1.รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจำนวน 1 พันล้านบาท
 
    2.เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้รายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 2.5 หมื่นล้านบาท ของเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหาข้อยุติอีกครั้ง
 
    3.เงินที่ผู้เสียภาษีเงินได้บริจาคให้กับกองทุน ปีละไม่เกิน 5 พันบาท ทั้งนี้สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาและไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสำหรับนิติบุคคล
 
    4.เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
    5.เงินที่ได้จากกรออกสลากการศึกษา และ
 
    6.เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 
 
    ทั้งนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 12 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งครม.แต่งตั้ง จำนวน 1 คน เป็นประธาน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดตั้งกองทุน ฯ ให้เสร็จภายใน 1 ปี
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/education/news-74979
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์