User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
   


นอนเพียง 6 ชม.ต่อคืนหรือน้อยกว่า ทำให้ร่างกายขาดน้ำ
   การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลทางลบต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้าน ล่าสุดนักวิจัยอเมริกันพบว่า หากนอนหลับในแต่ละคืนได้เพียง 6 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ (Dehydration) จนรู้สึกอ่อนล้าและสมองไม่แจ่มใสเมื่อตื่นขึ้น
 

 
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ…..เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูhขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4.3 ล้านคน 6 กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแหล่งเงินทุน ประกอบด้วย
 
 
    1.รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจำนวน 1 พันล้านบาท
 
    2.เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้รายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 2.5 หมื่นล้านบาท ของเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหาข้อยุติอีกครั้ง
 
    3.เงินที่ผู้เสียภาษีเงินได้บริจาคให้กับกองทุน ปีละไม่เกิน 5 พันบาท ทั้งนี้สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาและไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสำหรับนิติบุคคล
 
    4.เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
    5.เงินที่ได้จากกรออกสลากการศึกษา และ
 
    6.เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 
 
    ทั้งนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 12 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งครม.แต่งตั้ง จำนวน 1 คน เป็นประธาน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดตั้งกองทุน ฯ ให้เสร็จภายใน 1 ปี
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/education/news-74979
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์