User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
แต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอน ดังนั้น เราจึงคิดตลอดเวลาว่าจะเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
 
 
   “ศ.ดร.อันเนเล นีเอมี” ผู้อำนวยการวิจัย คณะวิทยาการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ บอกเล่าถึงความตื่นตัวของการศึกษาประเทศฟินแลนด์ ภายในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 หรือ Educa 2017 ซึ่งจากการตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วในโลกปัจจุบัน ทำให้ฟินแลนด์พัฒนาหลักสูตรใหม่อีกครั้งเมื่อปี 2012 โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งอยู่ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 
 
   แนวทางปฏิรูปหลักสูตรของประเทศนี้ เน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยหลังจากผ่านการระดมความคิดเห็นในปี 2014 จึงได้หลักสูตรหลักของชาติออกมา ก่อนที่ในปี 2016 ทุกโรงเรียนจะนำหลักสูตรใหม่ไปปฏิบัติใช้
 
 
   “ด้วยความที่โรงเรียนต้องมีเวลาสำหรับวางแผนการสอน ทำให้เราใช้เวลานานในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหลักสูตรแกนกลางของฟินแลนด์จะระบุยุทธศาสตร์และแนวทางกว้าง ๆ สิ่งสำคัญคือเมือง และโรงเรียนแต่ละแห่งจัดทำหลักสูตรของตัวเองร่วมกัน ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น”
 
 
   ทั้งนั้น ครูจะมีอำนาจการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ คือมีอิสระในการวางแผนการสอน โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ หรือนิเทศก์ และมีระบบประกันคุณภาพระดับท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนมากกว่าการควบคุม ทำให้ครูมีอิสระในการใช้ความสามารถทางวิชาชีพของตัวเอง
 
 
   อย่างไรก็ดี หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นต้องสอดรับกับรากฐานการศึกษาของฟินแลนด์ ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่
 
 
   1) ความเสมอภาค โรงเรียนทุกแห่งต้องเป็นโรงเรียนที่ดี ใส่ใจคนที่เรียนล้าหลัง และสนับสนุนคนที่เรียนรู้ตามปกติ ดังนั้น ครูต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อความสามารถของเด็กที่แตกต่างกัน
 
   2) สนับสนุนการเงิน หรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
 
   3) ประเมินผลนักเรียน จะไม่มีการจัดอันดับครูหรือนักเรียน แต่เป็นการประเมินผลเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเท่านั้น และ 4) หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการเรียนรู้แบบองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้ตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้ใหญ่
 
 
   “เป้าหมายของเราคือ ต้องการสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเน้นการสอนทักษะหลากหลายสาขา ซึ่งตามที่เคยมีข่าวออกมาว่า ฟินแลนด์ไม่มีการสอนเป็นวิชา แท้จริงแล้วเรายังสอนเป็นวิชาอยู่ในบางวิชาที่สำคัญ เพียงแต่แต่ละโรงเรียนต้องจัดทำบทเรียนที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชา หรือนำหลายวิชามาสอนร่วมกัน”
 
 
   นอกจากนั้น เรายังต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการออกแบบบทเรียน ดังนั้น ทุกคนจะเป็น Active Learner และมีทักษะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ผลที่ตามมาคือ เกิดความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน โดยครูจะคำนึงถึงความหลากหลาย และความแตกต่างของเด็กเป็นสำคัญ และสร้างให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ต่อไป หลังจากที่เรียนจบจากโรงเรียนแล้ว
 
 
   “ศ.ดร.อันเนเล นีเอมี” ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลักสูตรใหม่จะปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถใน 7 ด้าน ได้แก่
 
   1) Thinking and learningto learn มีทักษะในการคิดและการเรียนรู้ สร้างให้เด็กรู้จักการตั้งคำถาม ใช้วิธีการทดลองมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งทักษะนี้จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับครู
 
    2) Cultural competence, Interaction, and self-expression เพราะ 1 ใน 5 ของนักเรียนในโรงเรียนไม่ใช่คนฟินแลนด์ ดังนั้น  ครูต้องคำนึงว่าเด็กจะเรียนร่วมกันอย่างไรในความหลากหลาย ขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้ตระหนักถึงที่มาที่ไปในวัฒนธรรมของเขา ซึ่งครูต้องสอนนักเรียนว่า ความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ และอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มได้
 
   3) Taking care of oneself and others ; managing daily life ส่วนใหญ่แล้วมักมีคำถามจากนักเรียนว่า เขาจะไปโรงเรียนอย่างไร หรืถามถึงวิธีการเข้าห้องน้ำ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นคำถามธรรมดา แต่คำถามที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเหล่านี้มีความสำคัญกับครู
 
 
   “เพราะเรามองว่าความต้องการรู้ของเด็กในเรื่องต่าง ๆ เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว หากพวกเขามีข้อมูลที่ถูกต้องจะสามารถดูแลตัวเองและคนอื่นได้ นอกจากนี้ เราจะสอดแทรกวิชาต่าง ๆ ที่เป็นทักษะเข้าไปในการเรียน อย่างศิลปะ กีฬา หัตถกรรม เทคโนโลยี และคหกรรม”
 
    4) Multiliteracy เน้นความสามารถในการอ่านและเขียนได้หลายภาษา ซึ่งทักษะนี้จะทำให้เด็กเข้าใจแหล่งข้อมูล และตีความข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยครูจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าพวกเขามีข้อมูลสารสนเทศหลากหลายอยู่รอบตัว ดังนั้น จะต้องทำความเข้าใจต่อข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร แล้วอะไรเป็นเรื่องสำคัญ
 
    5) Competence in Information and Communication Technology (ICT) โรงเรียนจะบูรณาการไอซีทีเข้าไปในสาขาวิชาต่าง ๆ ยกตัวอย่างเรื่องจริยธรรมในการใช้ไอซีที การโต้ตอบ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ โดยไอซีทียังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กทั้งการเรียนเดี่ยวและการเรียนเป็นกลุ่ม
 
    6) Working life competence and entrepreneurship นักเรียนได้เรียนรู้ว่าวิชาต่าง ๆ มีบทบาทอย่างไรในการทำงาน ทั้งยังมีการกำหนดให้นักเรียนบางระดับชั้นไปร่วมทำงานกับผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งการให้ข้อมูล และการเปิดโอกาสให้เด็กสัมผัสกับประสบการณ์จริง จะทำให้เขารู้ว่าเส้นทางการทำงาน และทางเลือกของชีวิตจะเป็นอย่างไร
 
    7) Participation, Involvement and building a sustainable future ครูจะส่งเสริมให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และผู้อื่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
    โดยทักษะและความสามารถทั้งหมดนี้ จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กประเทศฟินแลนด์เติบโตเป็นผู้ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/education/news-67203
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์