User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
   


นอนเพียง 6 ชม.ต่อคืนหรือน้อยกว่า ทำให้ร่างกายขาดน้ำ
   การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลทางลบต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้าน ล่าสุดนักวิจัยอเมริกันพบว่า หากนอนหลับในแต่ละคืนได้เพียง 6 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ (Dehydration) จนรู้สึกอ่อนล้าและสมองไม่แจ่มใสเมื่อตื่นขึ้น
 

 
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยภายในงานมีการแข่งขันการแข่งขันสร้างกลไกโดยใช้พลังงานสะอาดตามแนวทาง STEAM ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา รวม 40,000 บาท รวมทั้งฐานกิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉันทศึกษา และ STEAM และการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ เอแม็ท, ครอสเวิร์ดเกม เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา
 
 
   ด้าน ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ มีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง และที่สำคัญผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ตามแนว STEAM คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) ศิลปศึกษา (Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เหมาะสมแค่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับประถมศึกษา โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้าชมงานนิทรรศการและสมัครเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ทั้งการแข่งขัน STEAM : การแข่งขันสร้างกลไกโดยใช้พลังงานสะอาด และการจัดฐานกิจกรรม จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ เอแม็ทและครอสเวิร์ดเกมด้วย
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.prachachat.net/education/news-68661
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์