User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยภายในงานมีการแข่งขันการแข่งขันสร้างกลไกโดยใช้พลังงานสะอาดตามแนวทาง STEAM ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา รวม 40,000 บาท รวมทั้งฐานกิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉันทศึกษา และ STEAM และการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ เอแม็ท, ครอสเวิร์ดเกม เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา
 
 
   ด้าน ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ มีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง และที่สำคัญผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ตามแนว STEAM คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) ศิลปศึกษา (Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เหมาะสมแค่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับประถมศึกษา โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้าชมงานนิทรรศการและสมัครเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ทั้งการแข่งขัน STEAM : การแข่งขันสร้างกลไกโดยใช้พลังงานสะอาด และการจัดฐานกิจกรรม จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ เอแม็ทและครอสเวิร์ดเกมด้วย
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.prachachat.net/education/news-68661
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์