User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
กระนั้นท่ามกลางสังคมที่มีนักศึกษาจบใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จากผลวิจัยระดับโลกพบว่า คนหนุ่มสาวทั่วโลกกว่า 75 ล้านคนไม่มีงานทำ ในขณะที่ด้านผู้ประกอบการเอง ไม่สามารถหาบุคลากรมาทำงานในองค์กรได้เพียงพอ สาเหตุจากขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยจาก National Training Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้หลังจากการเรียนโดยการฟังและการอ่าน มีสัดส่วนเพียง 5-10% จากการเรียนรู้ทั้งหมด ในขณะที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้จากการเรียนรู้ขณะการทำงานจริงได้ถึง 75% ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่คำตอบของรูปแบบการเรียนการสอนอีกต่อไปแล้ว
 
 
   “อาจารย์ พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า การศึกษารูปแบบ Work-based Education (WBE) เข้ามาเพิ่มศักยภาพของการศึกษามากขึ้น โดยเน้นจุดเด่นให้นักศึกษาสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในขณะเรียน ผ่านโมเดล “เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน” ที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่ 1) ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) คือองค์ความรู้ วิชาการที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 2) ทักษะด้านสังคม (Social Skills) คือความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมในสังคม และ 3) ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) คือทักษะที่พัฒนาทัศนคติในการดำเนินชีวิต ทักษะการจัดการปัญหา อารมณ์ และการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสภาพสังคมและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
 
 
   “รูปแบบการเรียนดังกล่าวนำมาใช้จริงแล้ว โดยนักศึกษาพีไอเอ็มจะได้ลงสนามการทำงานในสถานประกอบการจริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ซึ่งมีอัตราส่วนการฝึกงานจริงสูงถึง 40% จากเวลาทั้งหมดของหลักสูตร สลับกับการเรียนในห้องเรียน โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนมีวิทยากรจากองค์กรเครือข่ายชั้นนำกับพีไอเอ็ม มาร่วมสอนในลักษณะเวิร์กช็อป ถ่ายทอดกรณีศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติโดยเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษา ที่จะต้องตอบสนองตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันทั้งทางด้านความต้องการกำลังคน และศักยภาพของแรงงาน
 
 
   “อาจารย์ พรวิทย์” กล่าวด้วยว่า กระบวนการ WBE จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยพีไอเอ็มเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ หรือ Corporate University ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเครือข่ายภาคการศึกษาและเครือข่ายภาคธุรกิจในและต่างประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคน ร่วมออกแบบการเรียนรู้ ต่อยอดเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากทั่วทุกทวีปทั่วโลก สามารถรองรับการฝึกงานตรงตามสายงานที่นักศึกษาเรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสะท้อนจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเน็ตเวิร์กกิ้ง (Networking University) ที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานที่ฝึกงานตลอดการศึกษา รวมถึงรูปแบบงานได้หลากหลาย ตรงกับความต้องการและสายงานที่เรียน เข้าฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานตัวจริงในบริษัทธุรกิจชั้นนำของโลก
 
 
   “นอกจากนี้ จากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื่อให้ตอบสนองตลาดการแข่งขันในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น พีไอเอ็ม ยังตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน โดยการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาในและต่างประเทศ ที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่ต้องการในกลุ่มองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management) และพีไอเอ็ม จะเปิดอีก 2 หลักสูตรนานาชาติที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก อย่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม (Farm Technology Management) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology Management) ในปี 2561”
 
 
   จนถึงวันนี้ พีไอเอ็มยังคงไม่หยุดที่จะสร้างเครือข่ายอันทรงประสิทธิภาพ เพราะเชื่อว่า การเชื่อมต่อโลกของการศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนมีข้อได้เปรียบในตลาดแรงงานยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/education/news-47830
 
 
 
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์