User name Password  
      สวัสดีค่ะ  ปีใหม่ 2560   ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ  พร้อมกับสายลมหนาว และวันหยุด 4 วัน  ท่านสมาชิกจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ  ถ้าไปเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานกันทุกๆ คนนะคะ   พูดถึงปีใหม่แล้ว  ในชีวิตเราก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ ดีๆ  เข้ามาในชีวิตกันนะคะ  
       วกเข้ามาที่เว็บของเรากันบ้าง  ตอนนี้เราก็จะมี คอลัมน์วิดีโอ ออนดีมานด์  มาให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะ  ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ใส่รหัสแล้วรับชมได้เลย  แต่ท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บเรา  ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกดปุ่มสมัครสมาชิก   ด้านบนคอลัมน์วิดีโอ ออน ดีมานด์ ได้ค่ะ        หวังว่าคงจะได้รับชมกันนะคะ   แล้วพบกันใหม่ค่ะ  สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า  สมาคม ทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. http://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผลจำนวน 11 แห่ง  โดยปีนี้มีผู้สมัครแอดมิสชั่นส์ รวม 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 78  สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719สาขาวิชา  มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 จำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ. จำนวนรับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  59,910คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวนรับ 19,977 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ในปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะเข้าศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ ม.รัฐและเอกชน อีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
 
    ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิถุนายน 2560, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560, มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทุกคณะ/สาขา และ มทร.พระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
   "สำหรับคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาลัยเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43" นายสุชัชวีร์กล่าว และว่า 
 
 
   สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชาชาจำนวน 7 ราย ได้แก่ นายครองพิภพ วิรัตินนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนน 89.03 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มธ., นายธีรภัทร อรุณรัตน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ, น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนน 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 
 
 
 
ที่มา :  มติชนออนไลน์
           http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1497506088
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์