User name Password  
      สวัสดีค่ะ  ปีใหม่ 2560   ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ  พร้อมกับสายลมหนาว และวันหยุด 4 วัน  ท่านสมาชิกจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ  ถ้าไปเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานกันทุกๆ คนนะคะ   พูดถึงปีใหม่แล้ว  ในชีวิตเราก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ ดีๆ  เข้ามาในชีวิตกันนะคะ  
       วกเข้ามาที่เว็บของเรากันบ้าง  ตอนนี้เราก็จะมี คอลัมน์วิดีโอ ออนดีมานด์  มาให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะ  ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ใส่รหัสแล้วรับชมได้เลย  แต่ท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บเรา  ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกดปุ่มสมัครสมาชิก   ด้านบนคอลัมน์วิดีโอ ออน ดีมานด์ ได้ค่ะ        หวังว่าคงจะได้รับชมกันนะคะ   แล้วพบกันใหม่ค่ะ  สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
การรับเด็กรูปแบบใหม่หรือทีแคสนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อแก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ กันสิทธิ์คนอื่น ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน และต้องการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา ยืนยันว่าระบบนี้ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานซ์ เพราะระบบเอ็นทรานซ์คัดเลือกคนจากข้อสอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบอื่น แต่ทีแคสเป็นการรวมวิธีการรับนักศึกษาทั้ง 5 รูปแบบมาไว้ด้วยกัน ซึ่งจากนี้ประเทศไทยจะใช้ระบบทีแคสในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา เข้าเรียน
 
 
   สำหรับระบบทีแคสมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 54 แห่ง สามารถรับนักศึกษาจำนวน 206,506 คน โดยแยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ.24 แห่ง รับ 148,000 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 18 แห่ง รับ 52,878 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง รับ 2,650 คน และสถาบันสมทบ 3 แห่ง รับ 2,978 คน โดยทปอ.ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับของแต่ละสถาบัน เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://TCAS61.cupt.net แล้ว
 

    สำหรับปฏิทินการรับสมัคร ประกอบด้วย รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 22 ธ.ค.  ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา โดยประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธ.ค.60 – วันที่ 28 ก.พ.61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค.61 สถาบันอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 มี.ค.61
 
 
    ปธ.ทปอ. กล่าวต่อว่า รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ใช้ข้อสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และข้อสอบความถนัดทั่วไป (แกต) และข้อสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) ภายในเดือนธ.ค.60-เม.ย.61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ วันที่ 3-6 พ.ค.61 ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พ.ค.61
 

     รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร สถาบันอุดมศึกษาส่งรายละเอียดการรับสมัครให้ทปอ. ภายใน วันที่ 12 เม.ย.61 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. http://a.cupt.net ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.61 ชำระค่าสมัคร 9-14 พ.ค.61   ทปอ.ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย 16 พ.ค.61 สถาบันอุดมศึกษาประมวลผล จัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. 23 พ.ค.61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ช่วงวันที่ 26-28 พ.ค.61 ทปอ.ส่งชื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค.61 สอบสัมภาษณ์/สถาบันยืนยันสิทธิ์ วันที่ 4-5 มิ.ย.61 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย.61
 
 
     ศ.สุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า รอบที่ 4 การรับแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น สำหรับนักเรียนทั่วไปโดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักเกณฑ์การรับสมัครให้ทปอ. วันที่ 30 ม.ค.61  ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ใน 4 วิชา รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.61 ชำระค่าสมัครวันที่ 6-11 มิ.ย.61 ประกาศผลวันที่ 13 ก.ค.61 และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง โดยจะต้องเสร็จสิ้นและส่งข้อมูลให้ทปอ. ภายในเดือน ก.ค.61 ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครผู้สมัครสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของสถาบัน หรือเว็บไซต์ ทีแคส http://TCAS61.cupt.net ซึ่งทปอ.แนะนำเว็บไซต์ของสถาบันต่างๆไว้แล้ว
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_377485
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์