User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ไปในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมานั้น ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ ได้รายงานสรุปผลการรับนักเรียนมายัง สพฐ.แล้ว แต่มีบางแห่งที่ยังไม่รายงานตัวเลขที่รับไว้ นอกจากนี้ สพฐ.ยังให้โรงเรียนในสังกัดรับเด็กอายุ 3 ขวบ เข้าเรียนอนุบาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของกรุงเทพฯ 57 โรง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร (สพม.เขต 1 กทม.) ม.1 แผนรับ 17,225 คน รับ 15,547 คน และ ม.4 แผนรับ 19,145 คน รับ 15,767 คน รวม 31,314 คน ส่วน สพม.เขต 2 กทม. ม.1 แผนรับ 14,001 คน รับ 12,299 คน และ ม.4 แผนรับ 13,826 คน รับ 11,178 คน รวม 23,477 คน
 
 
   นายอำนาจกล่าวต่อว่า เมื่อจำแนกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้ สพม.เขต 1 กทม. ประกอบด้วย ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 แผนรับ 360 คน สมัคร 415 คน รับ 360 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 171 คน รับ 282 คน, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 405 คน สมัคร 408 คน รับ 401 คน ม.4 แผนรับ 320 คน สมัคร 110 คน รับ 273 คน, ร.ร.ทวีธาภิเศก ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 419 รับ 400 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 70 คน รับ 360 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ ม.1 แผนรับ 250 คน สมัคร 809 คน รับ 250 คน ม.4 แผนรับ 480 คน สมัคร 287 คน รับ 480 คน,  ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล ม.1 แผนรับ 350 คน สมัคร 857 คน รับ 350 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 28 คน รับ 360 คน, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 แผนรับ 200 คน สมัคร 706 คน รับ 200 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 218 คน รับ 400 คน, ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 แผนรับ 360 คน สมัคร 375 คน รับ 335 คน ม.4 แผนรับ 350 คน สมัคร 87 คน รับ 340 คน, ร.ร.ปัญญาวรคุณ ม.1 แผนรับ 280 คน สมัคร 338 คน รับ 280 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 102 คน รับ 280 คน,  ร.ร.โพธิสารพิทยากร ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 667 คน รับ 400 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 170 คน รับ 360 คน, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 แผนรับ 40 คน สมัคร 56 คน รับ 41 คน ม.4 แผนรับ 40 คน สมัคร 67 คน รับ 46 คน, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 722 คน รับ 500 คน ม.4 แผนรับ 450 คน สมัคร 225 คน รับ 400 คน, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 782 คน รับ 500 คน ม.4 แผนรับ 450 คน สมัคร 250 คน รับ 448 คน, ร.ร.โยธินบูรณะ ม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 795 คน รับ 300 คน ม.4 แผนรับ 550 คน สมัคร 417 คน รับ 550 คน, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 916 คน รับ 500 คน ม.4 แผนรับ 550 คน สมัคร 244 คน รับ 550 คน, ร.ร.ราชวินิตมัธยม ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 427 คน รับ 366 คน ม.4 แผนรับ 450 สมัคร 184 คน รับ 294 คน, ร.ร.วัดนวลนรดิศ ม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 391 คน รับ 300 คน ม.4 แผนรับ 350 คน สมัคร 172 คน รับ 350 คน,  ร.ร.วัดราชโอรส ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 708 คน รับ 400 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 106 คน รับ 362 คน, ร.ร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 589 คน รับ 500 คน ม.4 แผนรับ 550 คน สมัคร 120 คน รับ 444 คน, ร.ร.ศึกษานารี ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 880 คน รับ 450 คน ม.4 แผนรับ 450 คน ไม่มีสมัคร รับ ม.3 เดิม 450 คน, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 486 คน รับ 450 คน ม.4 แผนรับ 405 คน สมัคร 158 คน รับ 405 คน,   ร.ร.สตรีวัดระฆัง ม.1 แผนรับ 250 คน สมัคร 356 คน รับ 241 คน ม.4 แผนรับ 315 คน สมัคร 174 คน รับ 271 คน, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 แผนรับ 320 คน สมัคร 388 คน รับ 352 คน ม.4 แผนรับ 320 คน สมัคร 171 คน รับ 262 คน, ร.ร.สตรีวิทยา ม.1 แผนรับ 350 คน สมัคร 694 คน รับ 350 คน ม.4 แผนรับ 480 คน รับ 480 คน,  ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 240 คน สมัคร 1,167 คน รับ 240 คน ม.4 แผนรับ 545 คน สมัคร 209 คน รับ 545 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 616 คน รับ 300 คน ม.4 แผนรับ 250 คน สมัคร 238 คน รับ 250 คน, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 848 คน รับ 300 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 341 คน รับ 360 คน และ ร.ร.สายปัญญา ม.1 แผนรับ 200 คน สมัคร 144 คน รับ 177 คน ม.4 แผนรับ 360 สมัคร 99 คน รับ 252 คน
 
 
    นายอำนาจกล่าวต่อว่า ส่วนสังกัด สพม.เขต 2 กทม.ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 แผนรับ 542 คน สมัคร 475 คน รับ 390 คน ม.4 แผนรับ 440 คน สมัคร 243 คน รับ 390 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 840 คน รับ 352 คน ม.4 แผนรับ 550 คน สมัคร 322 คน รับ 532 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 แผนรับ 650 คน สมัคร 1,202 คน รับ 587 คน ม.4 แผนรับ 750 คน สมัคร 364 คน รับ 607 คน,
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 528 คน รับ 450 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 230 คน รับ 379 คน, ร.ร.เทพลีลา ม.1 แผนรับ 360 คน สมัคร 463 คน รับ 359 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 146 คน รับ 254 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 735 คน รับ 472 คน ม.4 แผนรับ 495 คน สมัคร 186 คน ยังไม่รายงาน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศกรุงเทพมหานคร ม.1 แผนรับ 480 คน สมัคร 531 คน รับ 420 คน ม.4 แผนรับ 288 คน สมัคร 114 คน รับ 254 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 แผนรับ 336 คน สมัคร 538 คน รับ 305 คน ม.4 แผนรับ 405 คน สมัคร 198 คน รับ 386 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ม.1 แผนรับ 315 คน สมัคร 516 คน รับ 309 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 124 คน รับ 341 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 628 คน รับ 450 คน ม.4 แผนรับ 378 คน สมัคร 109 คน รับ 378 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 664 คน รับ 430 คน ม.4 แผนรับ 384 คน สมัคร 137 คน รับ 384 คน,
 
ร.ร.บางกะปิ ม.1 แผนรับ 540 คน สมัคร 685 คน รับ 510 คน ม.4 แผนรับ 450 คน สมัคร 150 คน รับ 399 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) ม.1 แผนรับ 600 คน สมัคร 1,025 คน รับ 557 คน ม.4 แผนรับ 750 คน สมัคร 278 คน รับ 731 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) 2 ม.1 แผนรับ 550 คน สมัคร 973 คน รับ 550 คน ม.4 แผนรับ 600 คน สมัคร 362 คน รับ 532 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) 4 ม.1 แผนรับ 300 คน สมัคร 334 คน รับ 274 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 140 คน รับ 269 คน,  ร.ร.พรตพิทยพยัต ม.1 แผนรับ 440 คน สมัคร 510 คน รับ 334 คน ม.4 แผนรับ 440 คน สมัคร 230 คน รับ 416 คน, ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 แผนรับ 440 คน สมัคร 555 คน รับ 439 คน ม.4 แผนรับ 440 คน สมัคร 118 คน รับ 440 คน, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 แผนรับ 576 คน สมัคร 1,229 คน รับ 556 คน ม.4 แผนรับ 672 คน สมัคร 421 คน รับ 651 คน, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 674 คน ยังไม่รายงาน ม.4 แผนรับ 384 คน สมัคร 174 คน ยังไม่รายงาน,  ร.ร.วัดสุทธิวราราม ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 446 คน รับ 436 คน ม.4 แผนรับ 500 คน สมัคร 209 คน รับ 541 คน, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 แผนรับ 600 คน สมัคร 806 คน รับ 600 คน ม.4 แผนรับ 500 คน สมัคร 179 คน รับ 288 คน, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 แผนรับ 240 คน สมัคร 258 คน รับ 240 คน ม.4 แผนรับ 360 คน สมัคร 212 คน รับ 360 คน, ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 แผนรับ 624 คน สมัคร 971 คน รับ 624 คน ม.4 แผนรับ 660 สมัคร 581 คน รับ 620 คน,  ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 แผนรับ 450 คน สมัคร 539 คน รับ 350 คน ม.4 แผนรับ 350 คน สมัคร 165 คน รับ 348 คน, ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 แผนรับ 270 คน สมัคร 400 คน รับ 255 คน ม.4 แผนรับ 280 คน สมัคร 200 คน ยังไม่รายงาน, ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 แผนรับ 360 คน สมัคร 324 คน ยังไม่รายงาน ม.4 แผนรับ 480 คน สมัคร 125 คน ยังไม่รายงาน, ร.ร.สารวิทยา ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 694 คน ยังไม่รายงาน ม.4 แผนรับ 500 คน สมัคร 289 คน รับ 400 คน,  ร.ร.สิริรัตนาธร ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 641 คน รับ 467 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 181 คน รับ 308 คน, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 แผนรับ 500 คน สมัคร 667 คน รับ 387 คน ม.4 แผนรับ 400 คน สมัคร 315 คน รับ 320 คน และ ร.ร.หอวัง ม.1 แผนรับ 650 คน สมัคร 1,051 คน รับ 542 คน ม.4 แผนรับ 650 คน สมัคร 493 คน รับ 650 คน
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์