User name Password  
      สวัสดีค่ะ  ปีใหม่ 2560   ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ  พร้อมกับสายลมหนาว และวันหยุด 4 วัน  ท่านสมาชิกจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ  ถ้าไปเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานกันทุกๆ คนนะคะ   พูดถึงปีใหม่แล้ว  ในชีวิตเราก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ ดีๆ  เข้ามาในชีวิตกันนะคะ  
       วกเข้ามาที่เว็บของเรากันบ้าง  ตอนนี้เราก็จะมี คอลัมน์วิดีโอ ออนดีมานด์  มาให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะ  ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ใส่รหัสแล้วรับชมได้เลย  แต่ท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บเรา  ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกดปุ่มสมัครสมาชิก   ด้านบนคอลัมน์วิดีโอ ออน ดีมานด์ ได้ค่ะ        หวังว่าคงจะได้รับชมกันนะคะ   แล้วพบกันใหม่ค่ะ  สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 
 
    นายเดชา กล่าวว่า การอบรมครูด้วยระบบทางไกลดังกล่าว เป็นการอบรมโดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV)  และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรม ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวสะเต็มศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้
 
 
    ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับไทยแลนด์ยุค 4.0 โดยแบ่งการฝึกอบรมครูออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระดับม.ปลาย รุ่นที่ 2 ระดับม.ต้น และ รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา มีครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าอบรมจำนวนกว่า 1,500 คน
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  http://www.matichon.co.th/news/548048
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์