User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทั่วไป  รับสมัครวันที่ 27-30 มีนาคม ม.4 รับสมัครวันที่ 27-30 มีนาคม นั้น สำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต1 และ2 กรุงเทพฯ ได้รายงานแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ของโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 57 โรงเรียน รวม  57,087 คน ดังนี้ สังกัด สพม. 1 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน รวม 720 คน ,ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับ 475 คน ม.4 รับ 390 คน รวม 865 คน ,ร.ร.ทวีธาภิเศก ม.1 รบ 466 คน ม.4 รับ 426 คน รวม 892 คน ,ร.ร.เทพศิรินทร์ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 550 คน รวม 970 คน ,ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 480 คน รวม 1,010 คน ,ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 560 คน รวม 1,000 คน ,ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 386 คน รวม 746 คน, ร.ร.ปัญญาวรคุณ ม.1 รับ 346 คน ม.4 รับ 352 คน รวม 698 คน
 
 
   ผู้อำนวยการสนผ. กล่าวต่อว่า ร.ร.โพธิสารพิทยากร ม.1 รับ 490 คน ม.4 รับ 420 คน รวม 910 คน,ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 รับ 190 คน ม.4 รับ 190 คน รวม 380 คน, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 รับ 362 คน ม.4 รับ 516 คน รวม 1,148 คน , ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 รับ 580 คน ม.4 รับ 490 คน รวม 1,070 คน ,ร.ร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 515 ค ม.4 รับ 731 คน รวม 1,246 คน ,ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 รับ 572 คน ม.4 รับ 586 คน รวม 1,158 คน ,ร.ร.ราชวินิตมัธยม ม.1 รับ 426 คน ม.4 รับ 450 คน รวม 886 คน, ร.ร.วัดนวลนรดิศ ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 550 คน รวม 1,080 คน , ร.ร.วัดราชโอรส ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 440 คน รวม 960 คน ,ร.ร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ม.1 รับ 580 คน ม.4 รับ 590 คน รวม 1,170 คน, ร.ร.ศึกษานารี ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 550 คน รวม 1,110 คน, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 รับ 558 คน ม.4 รับ 477 คน รวม 1,035 คน ,ร.ร.สตรีวัดระฆัง ม.1 รับ 350 คน ม.4 รับ 345 คน รวม 695 คน ,ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน รวม 720 คน, ร.ร.สตรีวิทยา ม.1 รับ 512 คน ม.4 รับ 546 คน รวม 1,058 คน , ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 รับ 446 คน ม.4 รับ 545 คน รวม 991 คน, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 406 คน รวม 826 คน, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 รับ 492 คน ม.4 รับ 558 คน รวม 1,050 คน, ร.ร.สายปัญญา ม.1 รับ 236 คน ม.4 รับ 396 คน รวม 632 คน
 
 
   นายสุรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สังกัด สพม.2 กรุงเทพฯ ได้แก่ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 รับ 592 คน ม.4 รับ 476 คน รวม 1,068 คน,ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 532 คน ม.4 รับ 636 คน รวม 1,168 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 746 คน ม.4 รับ 846 คน รวม 1,592 คน,ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 430 คน รวม 910 คน,ร.ร.เทพลีลา ม.1 รับ 390 คน ม.4 รับ 280 คน รวม 670 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 รับ 602 คน ม.4 รับ 531 คน รวม 1,133 คน,ร.ร.นวมินทราชินูทิศกรุงเทพมหานคร  ม.1 รับ 546 คน ม.4 รับ 360 คน รวม 906 คน,ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 468 คน ม.4 รับ 5371 คน รวม 999 คน,ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ม.1 รับ 405 คน ม.4 รับ 390 คน รวม 795 คน,ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 378 คน รวม 918 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2  ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 420 คน รวม 972 คน, ร.ร.บางกะปิ ม.1 รับ 648 คน ม.4 รับ 450 คน รวม 1,098 คน,ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 744 คน ม.4 รับ 786 คน รวม 1,530 คน, ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2  ม.1 รับ 682 คน ม.4 รับ 708 คน รวม 1,360 คน ,ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4 ม.1 รับ 366 คน ม.4 รับ 280 คน รวม 646 คน, ร.ร.พรตพิทยพยัต ม.1 รับ 476 คน ม.4 รับ 476 คน รวม 952 คน,ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 440 คน รวม 910 คน,ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 รับ 714 คน ม.4 รับ 744 คน รวม 1,458  คน,ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 รับ 536 คน ม.4 รับ 420 คน รวม 956 คน, ร.ร.วัดสุทธิวราราม ม.1 รับ 570 คน ม.4 รับ 580 คน รวม 1,150 คน, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 672 คน ม.4 รับ 572 คน รวม 1,244 คน, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 348 คน ม.4 รับ 426 คน รวม 774 คน, ร.ร.สตรีวิทยา2 ม.1 รับ 750 คน ม.4 รับ 768 คน รวม 1,518 คน, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 522 คน ม.4 รับ 350 คน รวม 872 คน,ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 316 คน รวม 736 คน,ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 รับ 492 คน ม.4 รับ 480 คน รวม 972 คน, ร.ร.สารวิทยา ม.1 รับ 566 คน ม.4 รับ 572 คน รวม 1,138 คน, ร.ร.สิริรัตนาธร ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 472 คน รวม 1,032 คน, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 รับ 572 คน ม.4 รับ 508 คน รวม 1,080 คนและร.ร.หอวัง ม.1 รับ 722 คน ม.4 รับ 752 คน รวม 1,474 คน
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  http://www.matichon.co.th/news/494956
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์