User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
เพื่อผลักดันให้องค์ความรู้มีผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของสังคมไทย
 
ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาเปิดตัวเว็บไซต์ “Knowledge Farm : ความรู้สู่สังคม” โดยหน่วยวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI Unit) สกว. 
 
เพื่อให้เว็บไซต์ knowledgefarm.in.th เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะและสังคมในวงกว้าง
 
ทั้งนี้ สกว.ได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำความรู้ในคลังความรู้ของ สกว. มาจัดการและสื่อสารต่อสาธารณะ ภายหลังจากที่ได้จัดทำกรอบประเด็นการวิจัยเชิง
 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues: SRI) 12 เรื่อง เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่คาดหวังคือ แนวคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่ ข้อเสนอ
 
เชิงนโยบายและนวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมที่เป็นรูปธรรมบนฐานความรู้ ตอบโจทย์ประเทศที่สำคัญในปัจจุบันและสามารถเตรียมการสู่อนาคต เพื่อให้สังคมไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
 
“สกว.เป็นเพื่อนกับประชาชนคนไทยทุกคน และอยากช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ เราจึงใช้ปัญหาสังคมเป็นจุดตั้งต้น มีโจทย์วิจัยที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสังคม ดังนั้น
 
การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมต้องเริ่มจากการศึกษาปัญหาที่สำคัญ ซึ่งประมวลพบว่ามีทั้งสิ้น 12 เรื่อง เช่น ความเหลื่อมล้ำ เราอยากให้คนไทยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว. ทางใดทางหนึ่ง การสื่อ
 
สารผ่านทางเว็บไซต์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว
 
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว. เผยว่า Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของ สกว. สู่สังคมวงกว้าง
 
ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย อ่านสนุก และมีสไตล์ เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิง
 
ยุทธศาสตร์ สกว. การดำเนินงานช่วงแรกจะมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การสร้างสรรค์การเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษา และความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 
 
เป็นหลัก
 
“เว็บไซต์นี้จะเป็น ‘บ้าน’ สำหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ถูกนำไปปรุงรสให้อร่อยชวนชิม ด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย ได้แก่ รายงาน บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก คลิปความรู้ 
 
สรุปงานสัมมนาและกิจกรรม และเป็นคลังรวบรวมงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ โดยความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูป ซึ่ง
 
ถือเป็นการนำความรู้มาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยบุคลิกแบบเป็นกันเอง ลงจากหอคอยงาช้างมายืนข้าง ๆ ประชาชน พยายามดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจความรู้ แม้จะมีบุคลิกแบบสบายๆ แต่เนื้อหามีคุณภาพสูง ครบถ้วน 
 
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และวางใจได้” ผศ.ปกป้องกล่าว
โดยสามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://knowledgefarm.in.th
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  http://www.matichon.co.th/news/362378
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์