User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ 24 แห่ง และสถานศึกษาภาคเอกชน จำนวน 27 แห่ง รวม 51 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกทม. เข้าร่วม ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วยมาตรการเร่งด่วนที่สถานศึกษาต้องทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานเมื่อมีการเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ วินมอเตอร์ไซค์ และชุมชน การใช้กล้องวงจรปิด ตลอดจนปรับแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2559 ในส่วนของสอศ.ที่มีการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือในมาตรการต่าง ๆ ก็ได้ผล รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ขณะนี้ได้ผลค่อนข้างมาก สามารถลดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักเรียนได้ แต่อย่างไรก็ตามในภาคเรียนที่ 2/2559 ก็ต้องปรับปรุงโครงการโดยเน้นเรื่องของวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก ความผูกพันของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเน้นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ตั้งแต่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของครู ต้องเน้นเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
 
 
    เลขาธิการกอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้วางมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติม ได้แก่ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ทุนการศึกษา และการจัดหารายได้ ปรับปรุงระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา ของครูที่ปรึกษา ครูปกครอง เน้นการแนะแนวให้นักเรียน นักศึกษารู้จักตัวเองและแนะแนวทางการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะความรู้เรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาต้องฝึกทักษะและเน้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักเรื่องของความรัก ปรับการเรียนการสอนและให้นักเรียนนักศึกษามีการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการติดต่อ/สื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองให้มากขึ้นกว่าเดิม สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อใช้กับนักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิด และที่สำคัญให้สถานศึกษาต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ทหาร ตำรวจอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  http://www.matichon.co.th/news/359982
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์