User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งกรมวิชาการ หรือ หน่วยงานที่ดูแลด้านวิชาการ ได้นำเสนอความคืบหน้าผลการศึกษาโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลด้านวิชาการ ตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการศธ.มอบหมาย เนื่องจากที่ผ่านมามีข้อสังเกตว่าสาเหตุหนึ่งที่คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะโครงสร้างการบริหารจัดการไม่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและเห็นด้วยว่า ควรจะมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลด้านวิชาการ ซึ่งอาจจะเรียกว่า กรมวิชาการหรือไม่ก็ได้
 
 
    ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า โดยรูปแบบโครงสร้างกรมวิชาการ คณะทำงานได้เสนอ 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก เป็นหน่วยงานในสังกัด ศธ.ซึ่งมี 2 ทางเลือกว่าจะขึ้นกับสำนักงานปลัด ศธ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรูปแบบที่ 2 เป็นองค์การมหาชน ไม่สังกัด ศธ.โดยรวมสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าไว้ด้วยและไปปรับกฎหมายของ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้คณะทำงานไปศึกษาต่อว่า เมื่อมีหน่วยงานดังกล่าวขึ้นมาแล้วในแต่ละองค์กรหลัก ที่มีสถานศึกษาในสังกัดควรต้องมีหน่วยงานภายใน ที่ดูแลวิชาการเพื่อเป็นตัวเชื่อมไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ หรือในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีหน่วยงานเชิงวิชาการรองรับหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ที่แน่ๆในพื้นที่จะต้องมีศึกษานิเทศก์เข้ามาดูแลด้วย และให้นำข้อสรุปที่ได้มาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :    http://www.matichon.co.th/news/344583
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์