User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
โดยนายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้ นายการุณ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทบ้านปู ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงปี 2558 รวมทั้งสิ้น 91 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 11,840,000 บาท และในปี 2559 บริษัทบ้านปู ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกจำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
 
 
1. โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 1
2. โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 2
3. โรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 2
4. โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1
5. โรงเรียนวัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป. ปัตตานี เขต 2
6. โรงเรียนบ้านปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี สังกัด สพป. ปัตตานี เขต 3
7. โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัด สพป. ยะลา เขต 1
8. โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สังกัด สพป. ยะลา เขต 2
9. โรงเรียนบ้านโคกม้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สังกัด สพป. สงขลา เขต 3
10. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพม. เขต 15
 
 
   ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนได้นำเงินช่วยเหลือไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  http://www.matichon.co.th/news/328262
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์