สวัสดีค่ะ  ปีใหม่ 2560   ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ  พร้อมกับสายลมหนาว และวันหยุด 4 วัน  ท่านสมาชิกจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ  ถ้าไปเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานกันทุกๆ คนนะคะ   พูดถึงปีใหม่แล้ว  ในชีวิตเราก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ ดีๆ  เข้ามาในชีวิตกันนะคะ  
       วกเข้ามาที่เว็บของเรากันบ้าง  ตอนนี้เราก็จะมี คอลัมน์วิดีโอ ออนดีมานด์  มาให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะ  ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ใส่รหัสแล้วรับชมได้เลย  แต่ท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บเรา  ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกดปุ่มสมัครสมาชิก   ด้านบนคอลัมน์วิดีโอ ออน ดีมานด์ ได้ค่ะ        หวังว่าคงจะได้รับชมกันนะคะ   แล้วพบกันใหม่ค่ะ  สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
สาระน่ารู้
 
นำโดยนางสาวภาวิณี วัตถุสินธุ ในฐานะนักวิจัยของไทยแพนได้เข้าชี้แจง และนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พอสรุปได้ว่าพบการปนเปื้อนสารเคมีในช่วงฤดูเพาะปลูกใน “น้ำผิวดิน” พบพาราควอตถึง 64 ตัวอย่าง จาก 65 ตัวอย่าง ส่วน “ในน้ำใต้ดิน” พบพาราควอต 13 แห่ง จาก 15 แห่ง นอกจากนี้ จากการสุ่มตรวจดังกล่าว พบพาราควอตใน “ผัก” 45 ตัวอย่าง (จากทั้งหมด 45 ตัวอย่าง และพบในปลา 19 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 19 ตัวอย่างทำให้ไทยแพนนำข้อมูลเหล่านี้เสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงพิจารณาแบน 2 สารดัง คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ 1 สาร คือ ไกลโฟเสต
 
 
   โดยในน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดมีการตกค้างของสารเคมีทั้ง 4 ชนิด โดยพบ อาทราซีน ไกลโฟเสต และพาราควอต ในทุกตัวอย่างของน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดที่มาของการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้ในน้ำประปาและน้ำดื่มนั้น มาจากการสำรวจของคณะผู้วิจัยซึ่งพบว่า แหล่งน้ำดิบที่นำมาผ่านกระบวนการทำให้น้ำสะอาดเพื่อเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มนั้น ได้มาจากแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำบ่อตื้น ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้มีการปนเปื้อนของสารเคมีอยู่แล้ว และจากการที่ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มนั้นไม่ได้มีกระบวนการเฉพาะในการกำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชให้หมดไปโดยเฉพาะ จึงทำให้พบสารเคมีตกค้างในน้ำประปาและน้ำดื่ม ส่วนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว พบพาราควอตตกค้างในน้ำผิวดินทุกตัวอย่าง โดยมีค่าเฉลี่ยของสารเคมีที่พบในฤดูเก็บเกี่ยวนี้มากกว่าฤดูเพาะปลูก
 
 
 
 
 
ที่มา :  https://www.prachachat.net/economy/news-31515
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์