User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
สื่อ VCD
 
         คนพิการ » สื่อสำหรับคนหูหนวก
   
รายการ : พัฒนาสังคมและชุมชน ม.ต้น
วิทยากร :
รายละเอียด :
ราคาค่าสำเนา : 600
ราคาค่าวัสดุ : 250
ราคาค่าเอกสาร : 0
จำนวนตอน :
จำนวนแผ่น/เล่ม :
10
เอกสารประกอบ :
-
ตัวอย่างรายการ :
ซื้อจำนวนหมายเหตุ :สำหรับท่านที่ประสงค์จะซื้อเฉพาะบางแผ่น
ลำดับที่ รหัสสินค้า ชื่อตอน ตัวอย่างรายการ สั่งซื้อจำนวน
1 VCD3021811
แผ่น 1 ชุดศาสนา
ตอนที่ 1 ศาสนาคริสต์  
ตอนที่ 2 ศาสนาอิสลาม  
2 VCD3021812
แผ่น 2 ชุดหน้าที่พลเมือง
ตอนที่ 1 พลเมืองดี  
ตอนที่ 2 ระบอบการปกครอง  
3 VCD3021813
แผ่น 3 ชุดหน้าที่พลเมือง
ตอนที่ 1 พัฒนาการการปกครองของไทย  
ตอนที่ 2 การเมืองกับประชาชน  
4 VCD3021814
แผ่น 4 ชุดหน้าที่พลเมือง
ตอนที่ 1 กฎหมายน่ารู้  
ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน  
5 VCD3021815
แผ่น 5 ชุดหน้าที่พลเมือง
ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
6 VCD3021816
แผ่น 6 ชุดประวัติศาสตร์
ตอนที่ 1 คุณค่าของประวัติศาสตร์  
ตอนที่ 2 รอยอดีต  
7 VCD3021817
แผ่น 7 ชุดประวัติศาสตร์
ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันออก  
ตอนที่ 2 อารยธรรมตะวันตก  
8 VCD3021818
แผ่น 8 ชุดประวัติศาสตร์
ตอนที่ 1 วีรกษัตริย์  
9 VCD3021819
แผ่น 9 ชุดภูมิศาสตร์
ตอนที่ 1 โลกของเรา  
ตอนที่ 2 ภูมิสารสนเทศ  
10 VCD3021820
แผ่น 10 ชุดภูมิศาสตร์
ตอนที่ 1 วิถีชีวิตไทย  
ตอนที่ 2 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
     


ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์