User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
สื่อ VCD
 
         คนพิการ » สื่อสำหรับคนหูหนวก
   
รายการ : เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (นอกโรงเรียน)
วิทยากร :
รายละเอียด :
ราคาค่าสำเนา : 480
ราคาค่าวัสดุ : 200
ราคาค่าเอกสาร : 0
จำนวนตอน :
16
จำนวนแผ่น/เล่ม :
8
เอกสารประกอบ :
-
ตัวอย่างรายการ :
ซื้อจำนวนหมายเหตุ :สำหรับท่านที่ประสงค์จะซื้อเฉพาะบางแผ่น
ลำดับที่ รหัสสินค้า ชื่อตอน ตัวอย่างรายการ สั่งซื้อจำนวน
1 VCD3021211
แผ่น 1
ตอนที่ 1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสง  
ตอนที่ 2 แสง สี และการมองเห็น  
2 VCD3021212
แผ่น 2
ตอนที่ 1 การเกิดเสียงในลักษณะต่างๆ  
ตอนที่ 2 กลไกของหูและการได้ยินเสียง  
3 VCD3021213
แผ่น 3
ตอนที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  
ตอนที่ 2 การส่งและการใช้พลังงานไฟฟ้า  
4 VCD3021214
แผ่น 4
ตอนที่ 1 พลังงานแสงอาทิตย์ และอิทธิพลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
ตอนที่ 2 การใช้และอนุรักษ์พลังงานปิโตรเลียม  
5 VCD3021215
แผ่น 5
ตอนที่ 1 พอลิเมอร์  
ตอนที่ 2 วัสดุอเนกประสงค์  
6 VCD3021216
แผ่น 6
ตอนที่ 1 อนุรักษ์ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ และน้ำ  
ตอนที่ 2 อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  
7 VCD3021217
แผ่น 7
ตอนที่ 1 กินดีอยู่ดี  
ตอนที่ 2 ยารักษาโรค  
8 VCD3021218
แผ่น 8
ตอนที่ 1 สารเคมี  
ตอนที่ 2 โครงสร้างที่แข็งแรง  
     


ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์