User name Password  
      สวัสดีค่ะ  ปีใหม่ 2560   ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ  พร้อมกับสายลมหนาว และวันหยุด 4 วัน  ท่านสมาชิกจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ  ถ้าไปเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนานกันทุกๆ คนนะคะ   พูดถึงปีใหม่แล้ว  ในชีวิตเราก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ ดีๆ  เข้ามาในชีวิตกันนะคะ  
       วกเข้ามาที่เว็บของเรากันบ้าง  ตอนนี้เราก็จะมี คอลัมน์วิดีโอ ออนดีมานด์  มาให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วค่ะ  ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ใส่รหัสแล้วรับชมได้เลย  แต่ท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บเรา  ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกดปุ่มสมัครสมาชิก   ด้านบนคอลัมน์วิดีโอ ออน ดีมานด์ ได้ค่ะ        หวังว่าคงจะได้รับชมกันนะคะ   แล้วพบกันใหม่ค่ะ  สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
สื่อ VCD
 
         คนพิการ » สื่อสำหรับคนหูหนวก
   
รายการ : เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (นอกโรงเรียน)
วิทยากร :
รายละเอียด :
ราคาค่าสำเนา : 480
ราคาค่าวัสดุ : 200
ราคาค่าเอกสาร : 0
จำนวนตอน :
16
จำนวนแผ่น/เล่ม :
8
เอกสารประกอบ :
-
ตัวอย่างรายการ :
ซื้อจำนวนหมายเหตุ :สำหรับท่านที่ประสงค์จะซื้อเฉพาะบางแผ่น
ลำดับที่ รหัสสินค้า ชื่อตอน ตัวอย่างรายการ สั่งซื้อจำนวน
1 VCD3021211
แผ่น 1
ตอนที่ 1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสง  
ตอนที่ 2 แสง สี และการมองเห็น  
2 VCD3021212
แผ่น 2
ตอนที่ 1 การเกิดเสียงในลักษณะต่างๆ  
ตอนที่ 2 กลไกของหูและการได้ยินเสียง  
3 VCD3021213
แผ่น 3
ตอนที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  
ตอนที่ 2 การส่งและการใช้พลังงานไฟฟ้า  
4 VCD3021214
แผ่น 4
ตอนที่ 1 พลังงานแสงอาทิตย์ และอิทธิพลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  
ตอนที่ 2 การใช้และอนุรักษ์พลังงานปิโตรเลียม  
5 VCD3021215
แผ่น 5
ตอนที่ 1 พอลิเมอร์  
ตอนที่ 2 วัสดุอเนกประสงค์  
6 VCD3021216
แผ่น 6
ตอนที่ 1 อนุรักษ์ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ และน้ำ  
ตอนที่ 2 อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  
7 VCD3021217
แผ่น 7
ตอนที่ 1 กินดีอยู่ดี  
ตอนที่ 2 ยารักษาโรค  
8 VCD3021218
แผ่น 8
ตอนที่ 1 สารเคมี  
ตอนที่ 2 โครงสร้างที่แข็งแรง  
     


ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์