User name Password  
        สวัสดีค่ะ  ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ   โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน  เช่นที่จังหวัดเลย   ว่ากันว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว    ก็ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 
         สำหรับบางท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศสดชื่น เพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิต  ฤดูนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยว  ท่านก็อาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกัน  ทางเราก็ขอให้ท่านเที่ยวให้สนุก  มีความสุขสดชื่นตลอดทริป  แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันถ้วนหน้า   แล้วกลับมาทักทายกันใหม่นะคะ   สวัสดีค่ะ
 

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ปัจจุบันท่านรับชมสื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยช่องทางใดมากที่สุด
 
  รับชมทาง youtube
  รับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV
  รับชมทาง VCD/DVD
  รับชมทุกช่องทาง
  ไม่ได้รับชมเลย
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
สื่อ DVD
 
         การศึกษาตามอัธยาศัย » เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
   
รายการ : ชีวิตที่พอเพียง
วิทยากร :
รายละเอียด :
ราคาค่าสำเนา : 880
ราคาค่าวัสดุ : 120
ราคาค่าเอกสาร : 0
จำนวนตอน :
12
จำนวนแผ่น/เล่ม :
4
เอกสารประกอบ :
-
ตัวอย่างรายการ :
ซื้อจำนวนหมายเหตุ :สำหรับท่านที่ประสงค์จะซื้อเฉพาะบางแผ่น
ลำดับที่ รหัสสินค้า ชื่อตอน ตัวอย่างรายการ สั่งซื้อจำนวน
1 DVD2031111
แผ่น 1
ตอนที่ 1 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ตอนที่ 1  
ตอนที่ 2 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ตอนที่ 2  
2 DVD2031112
แผ่น 2
ตอนที่ 1 มนู มีชัย ตอนที่ 2  
ตอนที่ 2 วริสร รักษ์พันธุ์ ตอนที่ 1  
ตอนที่ 3 วริสร รักษ์พันธุ์ ตอนที่ 2  
3 DVD2031113
แผ่น 3
ตอนที่ 1 เดชา ศิริภัทร ตอนที่ 1  
ตอนที่ 2 เดชา ศิริภัทร ตอนที่ 2  
ตอนที่ 3 ปัญญา ปุลิเวคินทร์  
4 DVD2031114
แผ่น 4
ตอนที่ 1 แปลก เดชะบุญ  
ตอนที่ 2 นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์  
ตอนที่ 3 รศ. นพ. สภา ลิมพาณิชย์การ  
     


ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์